Rekrutacja do świetlicy, przedszkola, pierwszej klasy i szkół ponadpodstawowych.

     REKRUTACJA DO ŚWIETLICY  na rok szkolny 2021/2022
Szczegóły»
Deklaracja»

      REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  na rok szkolny 2021/2022

    Dokumenty do pobrania >>

       REKRUTACJA DO KLASY I  na rok szkolny 2021/2022

    Dokumenty do pobrania >>

       O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY:

     Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty na stronie:
 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
oraz 
Ministerstwa Edukacji Narodowej

 
Copyright by Jacek Gałysa