Rekrutacja do świetlicy, przedszkola, pierwszej klasy i szkół ponadpodstawowych.

    

      REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  na rok szkolny 2023/2024

    Dokumenty do pobrania >>
 - ogłoszenie >>
 - kryteria  >>
 - załącznik 1 >>
 - załącznik 2 >>
 - załącznik 3 >>
 - załącznik 4 >>
 - załącznik 5 >>
 - załącznik 6 >>
 - załącznik 7 >>
 - załącznik 8 >>      

REKRUTACJA DO KLASY I  na rok szkolny 2023/2024
 
 
Dokumenty do pobrania >>
- ogłoszenie >>
 - regulamin >>
 - wniosek >>
 - załącznik 1 >>
 - załącznik 2 >>
 -
załącznik 4 >>
 

     REKRUTACJA DO ŚWIETLICY  na rok szkolny 2023/2024
Szczegóły»
Karta zgłoszenia
»  

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY:

     Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty na stronie:
 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
oraz 
Ministerstwa Edukacji Narodowej

 
Copyright by Jacek Gałysa