GRONO NAUCZYCIELSKIE

Nauczyciel

Przedmiot
mgr inż. Grzegorz Baran dyrektor szkoły
mgr Anna Nowak edukacja wczesnoszkolna, muzyka
mgr Danuta Kurzeja edukacja wczesnoszkolna, plastyka
inż. Jolanta Jóźwik  edukacja wczesnoszkolna
mgr Barbara Jaroszewska  wychowanie przedszkolne,
mgr Bożena Miętkiewicz  religia
mgr Jadwiga Florian  język polski
mgr Ewa Ptaszek  j. polski, biblioteka
mgr Małgorzata Bawełkiewicz  język angielski, technika
mgr Jacek Gałysa  historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie
mgr Marzena Wierzycka przyroda, geografia
mgr Aleksandra Wojtas wych. fizyczne, świetlica
mgr Elżbieta Klag biologia, chemia
mgr Barbara Królczyk fizyka
mgr Kinga Dybiec-Słowik j. niemiecki, j. angielski
mgr Ewelina Cieśla matematyka
mgr Anna Dybiec świetlica
mgr Sylwia Majewska logopedia
mgr Małgorzata Domeradzka edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewa Hybel edukacja dla bezpieczeństwa
ks. Tomasz Sowa  religia

 

 
Copyright by Jacek Gałysa