Kurs FLASH

http://www.webinside.pl

Wstęp
Wygląd programu
Pierwsza animacja
Aminacja teksu
Animacja po torze
Maska
Shape hint's
Obiekty
Action Script
Uwagi końcowe