PATRON SZKOŁY
 

Zgoda biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża, na nadanie Publicznej Szkole Podstawowej w Zabrzeży imienia Błogosławionej Celestyny Faron

                 Pismo»
 

Życiorys Błogosławionej Celestyny Faron - patronki naszej szkoły

               Życiorys»


Uchwały Rady Gminy o nadaniu imienia szkole

Miło nam poinformować całą społeczność szkolną, absolwentów, wszystkich zainteresowanych i mieszkańców Zabrzeży, iż dnia 25 czerwca 2020r. została jednogłośnie przyjęta uchwała Rady Gminy dotycząca nadania naszej Szkole imienia Błogosławionej Siostry Celestyny Faron. Oznacza to, że od 1 września 2020r. nasza Szkoła będzie nosiła taką właśnie nazwę. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przewidziane uroczystości na październik bieżącego roku zostały chwilowo zawieszone. Mamy jednak nadzieję, że sytuacja szybko się ustabilizuje i będziemy mogli wszyscy razem wspólnie obchodzić uroczystości związane z jakże ważnym dla nas wszystkich wydarzeniem.

                  
Uchwała»

Harmonogram działań związanych z nadaniem szkole Imienia:

 • 13-29.03.2019r. Ogłoszenie konkursu na Patrona Szkoły i podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły

 •  29.03.–10.05.2019r. Przyjmowanie propozycji kandydatów na Patrona w sekretariacie szkoły do godz. 16.00- wzór 1

 •  13.05.2019r. Wyłonienie kandydata, przygotowanie kart do głosowania

 •  19.05.2019r. Głosowanie dla rodziców i społeczności Zabrzeży w budynku OSP w Zabrzeży po Mszach Świętych niedzielnych.

 •  20.05.2019r. Głosowanie dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi w budynku szkoły o godz.................

 • 22.05.2019r. Ogłoszenie wyników wyborów na Patrona Szkoły

 • 10-14.06.2019r. Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o nadaniu imienia Patrona Szkoły

 • 2-13.09.2019r. Opracowanie harmonogramu czynności związanych z pogłębieniem przez dzieci wiedzy o Patronie Szkoły

 • 13.09.2019- 28.02.2020r. Prace nad realizacją działań związanych z pogłębieniem przez dzieci wiedzy o Patronie Szkoły

 • 2-6.03.2020r. Złożenie wniosku o nadanie imienia do Organu prowadzącego szkołę

 • do 24.04.2020r. Wydanie przez Organ prowadzący Szkołę decyzji o nadaniu imienia Patrona Szkoły przez Uchwałę Rady Gminy

 • 24.04-29.05.2020 r. Opracowanie harmonogramu czynności związanych z przygotowaniem uroczystości

 • 22.10.2020 r. Uroczystości nadania imienia Szkole
  załącznik>>

FILMY Z NADANIA IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABRZEŻY

Film 1 >>
Film 2 >>


Duchowe przygotowanie do Uroczystości nadania Patrona Szkoły


1. Nawiedzenie Obrazu Błogosławionej Celestyny w rodzinach parafii.
2. Konkurs wiedzy o życiu i działalności Bł. Celestyny dla uczniów klas III - VIII.
3. Konkurs plastyczny pt. „ W gronie przyjaciół Jezusa ‘’ – Bł. Celestyna dla klas I - III i IV - VI.
4. Zostań zdobywcą wyżyn świętości – Celestyński Szlak Górski – rajd szkolny dla klas IV – VIII.
5. Konkurs fotograficzny dla klas IV- VIII „ Miejsca związane z życiem , działalnością i kultem Bł. Celestyny.
6. Śladami męczeństwa Bł. Celestyny- wycieczka do Oświęcimia i Wadowic dla klasy VIII.
7. Wierna miłości aż do męczeństwa- Bł. Celestyna ( przedstawienie ).
8. Wycieczki do miejsc związanych z życiem i działalnością kultem patrona ( Kościół parafialny w Zabrzeży, Kościół parafialny w Łącku, cmentarz parafialny w Łącku, Klasztor Sióstr Służebniczek w Starej Wsi, przedszkole im. Bł. Celestyny w Brzozowie)

KALENDARIUM Błogosławionej Siostry Celestyny Faron 1913- 1944
24. 04. 1913 r. w Zabrzeży przyszła na świat Katarzyna Faron córka Józefa i Marii.
26. 04. 1913 r.- przyjęła sakrament Chrztu Świętego w kościele parafialnym w Łącku.
1918- 1930 r.- po śmierci matki pięcioletnia Katarzyna zamieszkała u krewnych Wąchałów w Kamienicy, gdzie wzrastała, kształciła się i odkrywała swoje powołanie.
17. 05. 1930 r. – z ojcowskim błogosławieństwem wyjechała do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi.
08. 12. 1932 r.- złożyła w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Starowiejskich pierwsze śluby zakonne, a 15. 09. 1938 r. potwierdziła je wieczystą profesją.
1932 – 1942 r. – we Lwowie i Poznaniu zdobywała swoje wykształcenie pedagogiczne, pracowała w ochronkach w Janowie, Trębowoli, Stawiszynie, Tuligłowach i Brzozowie.

 

Konkurs wiedzy o życiu i działalności bł. Celestyny Faron

W ramach realizacji zadania ,,Poznajemy patrona szkoły” dnia.24.01.2020r. został przeprowadzony konkurs wiedzy o życiu i działalności bł. Celestyny Faron. Uczniowie kl.
IV-VIII samodzielnie pozyskali wiedzę na temat życia i działalności przyszłego patrona szkoły.
I etap konkursu przeprowadzony został w formie pisemnej ,wzięło w nim udział 13 uczniów naszej szkoły. Komisja oceniająca prace konkursowe wyłoniła 8 osób z największą liczbą punktów.
(Karolina Jawor 27p., Anna Leszko22,5p.,Zuzanna Sopata22,5p., Hubert Jawor 21p.,Maciej Mikołajczyk21p.,Sara Ćwikła 21p.,Angelika Kulig 18p.,Franciszek Mikołajczyk 16,5p.)
Natomiast 31.01.2020r. odbył się II etap konkursu w formie ustnej .Uczniowie musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami dotyczącymi życia i działalności bł. Celestyny. Losowali po cztery pytania i odpowiadali na forum szkoły .Do ich zadań należało również rozpoznanie wypowiedzi świadków po przeczytanym fragmencie .
Poprawność odpowiedzi sprawdzała komisja w składzie:
-s. Barbara Gawełda,
- ks. proboszcz Tomasz Sowa,
-katechetka Bożena Miętkiewicz,
która pogratulowała imponującej wiedzy wszystkim uczestnikom konkursu.
Wyniki w/w konkursu:
I miejsce- Karolina Jawor (kl. IV)
II miejsce-Hubert Jawor (kl. VI)
III miejsce-Maciej Mikołajczyk (kl. VII)
Zwycięzcom konkursu zostały wręczone nagrody i dyplomy.
Laureatom gratulujemy a wszystkim uczestnikom i publiczności dziękujemy.

Wyniki głosowania na patrona szkoły

W dniach 19 i 20 maja 2019 r miało miejsce głosowanie na Patrona naszej szkoły.
Zgłoszeni kandydaci to:
1. Błogosławiona siostra Celestyna Faron
2. Maria Kownacka
3. Józef Piłsudski
W wyniku przeprowadzonego głosowania największą liczbę głosów otrzymała:
 Błogosławiona siostra Celestyna Faron - 154 głosy
 Maria Kownacka - 40 głosów
 Józef Piłsudski - 10 głosów
 Protokoły »

Spotkanie Zespołu Koordynującego do spraw wyboru patrona szkoły

Dnia 13 maja 2019 roku miało miejsce spotkanie Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona Naszej Szkoły. Na spotkaniu dokonano wyboru Zarządu Komitetu Koordynującego w składzie:
Przewodniczący - Piotr Gromala
Zastępca Przewodniczącego- Magdalena Śliwińska
Skarbnik - Agnieszka Cempa
Sekretarz - Jolanta Jóźwik
Członkowie Grupy: Grzegorz Baran, Anna Baran, Małgorzata Czech, Henryk Giba, Barbara Jaroszewska, Bożena Miętkiewicz, Jolanta Sopata, Magdalena Śliwińska, Jolanta Dziedzina
Barbara Mikołajczyk, Kinga Żaczyk, Ewa Ptaszek, Zuzanna Sopata, Anna Leszko.
W dalszej części spotkania Przewodniczący Zespołu Koordynującego komisyjnie dokonał otwarcia kopert z propozycjami i przedstawił kandydatów na Patrona Szkoły.
Do dnia 10 maja do sekretariatu szkoły wpłynęło 5 kopert z propozycjami na kandydata na Patrona Szkoły.
1. Bł. Siostra Celestyna Faron
2. Maria Kownacka
3. Józef Piłsudski
Wszystkie propozycje które wpłynęły spełniały wymogi regulaminu na wybór Patrona Szkoły to jest było uzasadnienie i podpisane przez wnioskodawcę.
Po zapoznaniu się z listą kandydatów opracowano karty do głosowania. Głosowanie odbędzie się 19 maja 2019 roku w budynku OSP w Zabrzeży dla mieszkańców Wsi Zabrzeż i rodziców uczniów naszej szkoły. Głosować można po każdej Mszy Świętej niedzielnej. Natomiast 20 maja 2019 roku odbędzie się głosowanie dla nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły.
Wybory przeprowadzi Komisja Wyborcza powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie:
1. Przedstawiciel Rady Rodziców
2. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej
3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 22 maja 2019 roku, a informacje o wynikach wyborów zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.
Zachęcamy wszystkich do udziału w glosowaniu.
                      To Ważny Dzień nie tylko dla Społeczności Naszej Szkoły,
                 ale także dla całej Wspólnoty miejscowości Zabrzeż -  Naszej
                                                 MAŁEJ OJCZYZNY.

  Kandydaci na patrona Szkoły Podstawowej w Zabrzeży>>

 
Copyright by Jacek Gałysa