PATRON SZKOŁY
 

                     Kandydaci na patrona Szkoły Podstawowej w Zabrzeży>>
 

Harmonogram działań związanych z nadaniem szkole Imienia:

 • 13-29.03.2019r. Ogłoszenie konkursu na Patrona Szkoły i podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły

 •  29.03.–10.05.2019r. Przyjmowanie propozycji kandydatów na Patrona w sekretariacie szkoły do godz. 16.00- wzór 1

 •  13.05.2019r. Wyłonienie kandydata, przygotowanie kart do głosowania

 •  19.05.2019r. Głosowanie dla rodziców i społeczności Zabrzeży w budynku OSP w Zabrzeży po Mszach Świętych niedzielnych.

 •  20.05.2019r. Głosowanie dla uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi w budynku szkoły o godz.................

 • 22.05.2019r. Ogłoszenie wyników wyborów na Patrona Szkoły

 • 10-14.06.2019r. Podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o nadaniu imienia Patrona Szkoły

 • 2-13.09.2019r. Opracowanie harmonogramu czynności związanych z pogłębieniem przez dzieci wiedzy o Patronie Szkoły

 • 13.09.2019- 28.02.2020r. Prace nad realizacją działań związanych z pogłębieniem przez dzieci wiedzy o Patronie Szkoły

 • 2-6.03.2020r. Złożenie wniosku o nadanie imienia do Organu prowadzącego szkołę

 • do 24.04.2020r. Wydanie przez Organ prowadzący Szkołę decyzji o nadaniu imienia Patrona Szkoły przez Uchwałę Rady Gminy

 • 24.04-29.05.2020 r. Opracowanie harmonogramu czynności związanych z przygotowaniem uroczystości

 • 22.10.2020 r. Uroczystości nadania imienia Szkole
  załącznik>>

 
Copyright by Jacek Gałysa