Szkoła na "6"

List rankingowych uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w szkole Podstawowej w Zabrzeży»

Informujemy, iż od dnia 2 września 2020 r. uruchamiamy rekrutację ciągłą do projektu „Szkoły na "6" w Gminie Łącko”.
Projekt pn. “Szkoły na "6" w Gminie Łącko” realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Szkole realizującej projekt oraz na stronie: https://www.lacko.pl/rekrutacja-vii.html
Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącku - Biuro projektowe - pokój nr 27 oraz w dołączonym załączniku:
"aneks do regulaminu rekrutacji"..

Informujemy, iż od dnia 1 do 30 czerwca 2020r. będzie prowadzona rekrutacja do projektu „Szkoły na “6” w Gminie Łącko. Projekt realizowany jest przez Gminę Łącko oraz wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Łącko. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Więcej informacji» 
 

 
Copyright by Jacek Gałysa