SZTANDAR SZKOŁY

 

 

HYMN SZKOŁY - słowa

Szkoło zabrzeska, co stoisz wysoko
I na swą wioskę patrzysz tyle lat,
Ile tu serca pozostawił każdy,
Zanim odjechał w obcy, inny świat

…………..Refren:
Tyś najpiękniejsza z wszystkich szkół,
Boś jest z rodzinnej wioski mej,
O Celestyno, ze swą chwałą,
Zawsze w opiece swej ją miej!
My przyrzekamy, tobie szkoło,
Z pomocą Siostry, z siłą Jej,
Żyć sprawiedliwie i uczciwie,
Błogosławiona – pomóc chciej!

I chociaż życie szybko płynie,
Chociaż czas zatrze wiele dat,
Ty pozostaniesz nasza szkoło
W pamięci wszystkich tysiąc lat!!


Refren: Tyś najpiękniejsza……..
Autor tekstu: Stanisław Nowak

HYMN SZKOŁY - nuty

 

 

WYKONANIE HYMNU SZKOŁY -
Pani Anna Gromala i Pan Marcin Wnęk

 
Copyright by Jacek Gałysa