Informacje dla rodziców

Kalendarz szkolny 2018/2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
     2 listopada
     2 stycznia
     15,16,17 kwietnia
     29,30 kwietnia
     2 maja
Egzamin ósmoklasisty

Dokumenty szkolne

Statut szkoły
Wydarzenia w życiu szkoły
Wymagania edukacyjne
Program wychowawczo- profilaktyczny na rok szkolny
Procedury postępowaniaw sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością w Szkole Podstawowej w Zabrzeży
Oświadczenie>>

Bezpieczeństwo

Procedury postępowania w razie zagrożenia
Pierwsza pomoc
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Zagrożenia
Metody pozwiązywania problemów
Procedury reagowania
Szkoła promująca zalecenia
Wady postawy
Dziecko autystyczne
Profilaktyka wad postawy
 

Doradztwo zawodowe

Program doradztwa zawodowego
Broszura dla rodziców
Czym sie kierować wybierając zawód?
Podstawy prawne
Doradztwo zawodowe dla rodziców
Jak pomóc rozwijać skrzydła
Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu
Rozporządzenie
Szkolny system doradztwa-prezentacja

Zapisy do świetlicy

Ogłoszenie o zapisie
Deklaracja

Zapisy do oddziału przedszkolnego

Ogłoszenie dyrektora
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Oświadczenie woli
Załącznik 1 - deklaracja o kontynuowaniu nauki
Załącznik 3 - oświadczenie o wielodzietności
Załącznik 4 - oświadczenie o samotnym wychowaniu
Załącznik 5 - o zatrudnieniu
Załącznik 6 - oświadczenie o rodzeństwie
Załącznik 7 - oświadczenie o zapewnienie opieki
Załącznik 8 - RODO
Załącznik - Wniosek o przyjecie dziecka

Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji do I klasy
Wniosek o przyjęcie dziecka
Wniosek do I klasy spoza obwodu
RODO
Oświadczenie woli o przyjęcie dziecka

 
Copyright by Jacek Gałysa