Informacje dla rodziców

Kalendarz szkolny 2018/2019
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
     2 listopada
     2 stycznia
     15,16,17 kwietnia
     29,30 kwietnia
     2 maja
Egzamin ósmoklasisty

Dokumenty szkolne

Statut szkoły
Wydarzenia w życiu szkoły
Wymagania edukacyjne
Program wychowawczo- profilaktyczny na rok szkolny

Doradztwo zawodowe

Program doradztwa zawodowego
Broszura dla rodziców
Czym sie kierować wybierając zawód?
Podstawy prawne
Doradztwo zawodowe dla rodziców
Jak pomóc rozwijać skrzydła
Jak pomóc dziecku w wyborze zawodu
Rozporządzenie
Szkolny system doradztwa-prezentacja

Zapisy do świetlicy

Ogłoszenie o zapisie
Deklaracja

Zapisy do oddziału przedszkolnego i I klasy

Ogłoszenie dyrektora
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Oświadczenie woli
Załącznik 1 - deklaracja o kontynuowaniu nauki
Załącznik 3 - oświadczenie o wielodzietności
Załącznik 4 - oświadczenie o samotnym wychowaniu
Załącznik 5 - o zatrudnieniu
Załącznik 6 - oświadczenie o rodzeństwie
Załącznik 7 - oświadczenie o zapewnienie opieki
Załącznik 8 - RODO
Załącznik - Wniosek o przyjecie dziecka
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

 
Copyright by Jacek Gałysa